drupal analytics

Ремонт на дилатационни фуги

Доставка и монтаж на иновативен фугов стабилизатор предназначен за премостване на привидни " дилатационни " фуги със запазване на хоризонталните линейни разширения.


Клиент :  "ТЕД БЕД"  АД

ТЕД-БЕД е най-големият производител на матраци в страната с над 50% пазарен дял. Фирмата се нарежда и сред трите най-големи от сектора в Европа и е безспорно най-модерната. От началото на 2009 г. функционира нова производствена база, разположена на разгъната площ от 24 хил. кв. м. В нея са инвестирани над 11 млн. евро. Във фабриката на компанията в Пловдив работят повече от 300 души, които отговарят за пълния цикъл на производството на седемте продуктови линии. В момента ТЕД-БЕД успешно изнася матраци за над 20 европейски страни.


 СЪЩЕСТВУВАЩО  ПОЛОЖЕНИЕ:

При преминаване на мотокарен трафик в зоната на привидните " делатационните " фуги ясно се характеризират удари от колела и люлеене на транспортната техника, следствие на не уплътнена носеща основа в зоната на дилатационната фуга,забелязват се и характерни отчупвания на повърхностен бетон в тази зона.Може да проследите видео линка за визуализация :  тук

Задача:

Елиминиране на ефекта на люлеещи се плочи в зоните на привидните " делатационните " фуги,плавно преминаване на транспортния трафик през този участък,прекратяване постояните разходи за подмяна на бандажни гуми.

Решение:

След като извършихме оглед на място,констатирахме вертикалното пропадане на бетонните плочи в зоната надлъжно по фугите ,определихме якостта на бетона,взехме под внимание максималните натоварвания от мотокарния трафик,констатирахме липсата на съществени разминавания в нивата на плочите в не натоварено състояние,приложихме дълготрайно елиминиране на ефекта люлеещи се плочи по следната технология.

Директно - механично премостване на плочите в зоните на привидните "дилатационните" фуги.

Технология на изпълнение:Диамантено пробиване на отвори на определено разстояние по протежение на фугата,машинно вграждане на специално конструиран цилиндър-стабилизатор.След монтаж между два съседни стабилизатора се елиминират пропаданията.

Основните предимства на стабилизатора включват: възстановяване на едновременния трансфер на натоварване на плочите,бърз,чист,ценово най ефективно решение без прекъсване на производството.Веднъж инсталиран  пода може да се използва веднага.

► Изключително ефикасна технология,не е нужно запълване на съществуващата нестабилна почва под фугата,директно премостване.

► Цилиндъра е конструиран да поема линейните движения по хоризонтала(линейни топлинни разширения),стабилизатора е изработен от изключително здрав авиационен алуминий в съчетание с неръждаема стомана,не корозира,не се деформира.

Проследете линка за визуализация преди и след стабилизиране на фугата: тук

 

Моментно състояние на фугата.  Момент от пробиване на отвора за вграждане на цилиндъра Без прекъсване на работните процеси,дори при немонтирани стабилизатори пода може да се ползва.

 

Краен резултат :

След вграждане на стабилизаторите,ние успяхме да стабилизираме всички транспортни коридора на Възложителя,елеминирахме на 100 % провисването на плочите като по този начин при вече стабилизирани плочи и след последващо запълване на дилатационните фуги се решава дългосрочно проблема.

За контакти,посещение на място за територията на цялата страна моля свържете се с нас !