drupal analytics

ГРУНД - SDF100 ™

SDF™ 100 е трикомпонентна епоксидна смола с иновативна изменяща вискозитета добавка.

УПОТРЕБА

SDF™ 100 може да се използва само от професионалисти с необходимия опит.Като грунд върху сух бетон, циментови и епоксидни замазки.За слабо,нормално до силно абсорбиращи повърхности ▪Грунд за всички SDF™ епоксидни подове ▪Свързващ мост за изравнителни и подови замазки ▪За вътрешна и външна употреба

МОДИФИЦИРАНЕ НА ВИСКОЗИТЕТА

Според желаната консистенция на емулсията, в зависимост от нейното приложение, се добавя съответното количество комп. С.  същото се извършва на порции при постоянно бъркане. Трябва да се има пред вид, че първоначално може да се забележи увеличаване на вискозитета(увеличаване на гъстотата), който при последващо добавяне на комп. С отново намалява, т.е. емулсията става с по-нисък вискозитет и при добавяне на достатъчно количество комп.С  приема водна консистенция.

Практически е установено, че количество комп. С  над 100% вече не влияе толкова върху  вискозитета.Затова препоръчителното количество комп. С спрямо общото количество смола + втвърдител е 75 – 100 % най много.

Изменение на вискозитета в зависимост от количеството добавян комп. С

Количество добавен комп. С в % спрямо общото количество смола + втвърдител

Вискозитет mPa.s

0

10900

25

17000

50

400

75

40

100

13.5

*да се разбърка механично с помощта на електрически миксер (300-400 об/мин)или друго подходящо оборудване.Гравитачните миксери не са подходящи.