drupal analytics

ремонт на бетонни фуги,плочи -стабилизиране на сгради.

Стабилизиране на бетонни плочи,сгради и съоръжения.


 ПРИВИДНИ ( ДЕЛАТАЦИОННИ ) ФУГИ

"Дъглас България" ЕООД прилага следните методи и технологии при реализация:

Мостов метод(премостване) при ремонт на фуги.

Ситуация Визуализация на проблема Решение

Разрушени делатациони фуги,разминаване в нивата на плочите.

Последствия: Значителни постоянни щети по колелата на мотокари и друга транспортна техника,опасност от падане на товари при преминаване през фугата
 

 

монтаж завършен вид
   
   

 

► Изключително ефикасна технология,не е нужно запълване на евентуално съществуващата нестабилна почва под фугата,директно премостване.

► Цилиндъра е конструиран да поема линейните движения в хоризонтала.

Технология на изпълнение: Диамантено пробиване на отвори на определено разстояние по протежение на фугата през 40 - 80 см.в зависимост от изискването за товароспособността.,машинно вграждане на цилиндъра.

Полагането позволява да не се преустановява работа в помещенията за ремонт.

Цена : след оглед.

За повече информация ТУК