drupal analytics

MagRock индустриално подово покритие

… предвидено за тежки и интензивни натоварвания.


Иновативно  подово покритие на база магнезиални свързващи вещества, предназначено за помещения с изискване за антистатичност, негоримост и искробезопасност.

Дебелина на покритието 5-70 мм.

Области на приложение

Покритие за подове в промишлени помещения, които са подложени на тежки механични натоварвания,взривоопасни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

·          Бързо свързване – след 8 часа

·          Експлоатация след 48 часа.

·          Висока химична устойчивост

·          Най висока стойност на адхезия

·          Без аналог за повърхностна твърдост

·          Без аналог за абразивна устойчивост

·          Топлоизолационни качества

·          Шумоплоглъщане

·          Пажароустойчив -покрива стандарт А1

·          Искронеобразуващ

·          Антистатичен

·          Безфугово полагане

·          Антибактериален

·          Премоства пукнатини

·          Самонивелиращ

·          Покрива неравности

·          Сомоуплътняващ

·          Природен продукт без вредни емисии

Продукта притежава всички сертификати и CE маркировка.

Положеният материал може да се натоварваслед

 

Температура   Пешеходен трафик   Лек трафик     Тежка екплоатация

+10°C                      ~ 20 часа                 ~ 24 часа                     ~ 3  дни

+20°C                      ~ 18 часа                 ~ 20 часа                     ~ 2 дни

+30°C                      ~ 8 часа                   ~ 18 часа                     ~ 2 дни         

Наименование на характеристиката

Мерна еденица

Резултат

Метод на изпитване

Якост на натиск

N/mm2

83

EN 13892-2:2003

Якост на огъване

N/mm2

35

EN 13892-2:2003

Устойчивост на износване Bohne

Sm3/50sm2

0.2

EN  13892-3:2015

Якост на сцепление

N/mm2

10.8

EN 13892-8:2003