drupal analytics

SDF SP

Двукомпонентен специален грунд с голяма адхезионна способност предиден за надежна връзка на новоизляти бетони към стар бетон.

Области на приложение

Грунд за подове в промишлени помещения, които са омаслени или има разливи на дизел,обработени масла и/или с греси или прекомерна висока влажност.Също така като надеждна връзка – стар нов бетон.

Полага се мокро в мокро.