drupal analytics

Скеле под наем

► Фасадни скелета - наем - монтаж - планове за заскелване


Уважаеми клиенти ,  "Дъглас България" чрез своя отдел за рент услуги Ви предлага висококачествено скеле под наем.

Със всички документи : Сертификат,Паспорт,изготвяне на монтажен план от инжинер с пълна проектантска правоспособност (ППП)  при  ..
Само със 6 елемента!
Светкавично бързо сглобяване!
Минимален ръчен труд!
Надеждност, сигурност и комфорт!
Подходящ за всички видове фасадни работи при височини до 100 метра !

Фасадното рамково скеле е предназначено за фасадни, вътрешни, ремонтни, инсталационни, реставрационни и други строителни работи. Представлява тръбна рамкова конструкция, която се сглобява без болтове връзки.Полезната ширина на работната площадка е до 1 м, разстоянието между вертикалните рамки е 2,5 м, височината на модула е 2м. Фасадното рамково скеле може да се изгражда с височина 100 м и неограничена дължина. Оригиналната работна площадка е с настилка от перфорирани метални подови елементи, които не допускат подхлъзване при работа. Допустимото натоварване на площадката е 2,5 кN/м2. Фасадното скеле е с предпазни парапети. Скелето се укрепва чрез анкери в стените. Където е необходимо на скелето може да се монтира специална рамка с конзола за лебетка за повдигане на материали която също предлагаме.

 

♦ Разполагаме на склад с количества над 4 000 м2 скеле,като имаме възможност в кратки срокове да реагираме с доставката и над 10 000 м2. 

♦ Работните ни групи за монтаж на скеле са обучени за монтаж при неспецифични и сложни конструкций на височини до 100 метра.

♦ Работим и доставяме скелета на територията на цялата страна !


 

Монтаж на скеле - филтър на завод за плоско стъкло Тракия Глас България