drupal analytics

Подови покрития

Към новия ни сайт...

Нашите клиенти обикновено се нуждаят от специално адаптирани към техните нужди подове и покрития. На базата на редица водещи доставчици Дъглас България ЕООД предлага индивидуализирани решения за постигане на най рационални и икономични завършени изделия съобразени с вашите изисквания.

Нашият екип от апликатори са с дългогодишен опит в проектирането, строителството и ремонта на индустриални подови системи на база синтетични смоли. Полагаме разнообразни декоративни настилки и покрития. Изграждаме и саморазливни циментови подове и замазки, шлайфан и полиран бетон.

Имаме дългогодишен отип и предлагаме сертифициран монтаж при направата на много и разнообразни подови настилки в тежката индустрия; хранително-вкусовата, леката,химическата и фармакологичната промишлености; складове, паркинги и гаражи; офиси и обществени сгради (декоративни подове); тераси, покриви. Оборудвани сме с подходящи съвременни машини и инструменти за извършване на необходимите операции.

Също така предвид повишеното търсене на бюджетен и здрав под,предлагаме полагане на класическа мозайка и съпроводените с това операции,почистване на мозайка,мрамор,диамантено шлайфане на естествени подови настилки.Полаганата от нас мозайка е с превъзходни качества,което напоследък и възвръща позициите на универсален и дълготраен под,предпочитан в миналото желан и в наши дни !

► Нашите промишлени подови покрития са приложими в предприятия от:

Хранително-Вкусовата Промишленост - предприятия за преработка на месо и риба, мляко, производство на млечни продукти, консерви, пакетирани храни, сладкарски изделия алкохолни и безалкохолни напитки,парфюмерийна и козметична индустрия,търговски кухни, столови, ресторанти.товарни докове и рампи,заводи за производство на химикали,фармацевтика.Широкия и специфичен диапазон от нужди на под във всички браншове на леката , тежкатаиндустрия и много други.

Предлаганото високо качество е съобразено със стандарта и ценовите равнища на българския пазар.


Към новия ни сайт...

♦ За Ваша информация

Методика на изпълнение.

Първият и основен принцип, който много често се нарушава при реализирането на подовите настилки и покрития, е изборът на подходящ тип настилка, отговаряща на изискванията за дълготрайност при задоволяване на съответните специфични изисквания, продиктувани от типа на сградата и отделните помещения в нея.

В нашите комплексни решения определяме следните характеристики на подовите покрития, когато същите се явяват съществени по отношение на надеждността, експлоатационната годност, дълготрайността и функционалност на изпълняваните подове а именно: якост на натиск; якост на огъване; якост на опън; устойчивост на износване, адхезионна якост; водопопиваемост, а също и някои специални характеристики като: устойчивост на температурни въздействия, в т.ч. и рязка промяна на температурата, химическа устойчивост; реакция на огън; електропроводимост; устойчивост на хлъзгане и др. в зависимост от вида на конкретната настилка и/или покритие, изпълняваме изискванията за: равнинност, наклони и др.

Сред най-често срещаните последици от некачествено положен под са:

- износване на повърхностния слой на подовите настилки.Причината е влагане на продукти и изпълненние на подови настилки с ниска устойчивост на износване. Наблюдава се най-вече в зони, където е налице интензивен трафик в комбинация с наличието на абразивен прах (входове, търговски центрове и помещения за търговска дейност, фоайета на хотели и др.)
- изпълнение на настилки и покрития с ниска степен на противохлъзгавост както в обществени, така и в промишлени сгради. Проблемът е особено сериозен през зимните месеци, когато зачестяват случаите на подхлъзвания при влизане с мокри обувки в обществени и търговски сгради, и наличие на настилки и покрития с ниска степен на противохлъзгавост;
- адхезионно разрушение в контактната повърхност основа - полимерно подово покритие (отлепване на покритието от основата), което е една от най-често срещаните причини за компрометиране на настилките на база термореактивни полимерни смоли;компрометиране на изпълнените бетонни настилки (изразяващо се най-вече в наличие на пукнатини, недопустими вертикални и хоризонтални деформации, „отлюспване” на повърхностния слой, неравности, разрушаване на индуцираните, температурните и деформационните фуги, възникване на “curling” ефект, повишено прахоотделяне) най-вече за настилки, изложени на атмосферните условия .

Причините за тези проблеми са последствие:
- неправилен избор на подовите настилки, без отчитане на съществените фактори на средата и несъответствие на проектното решение на настилката с експлоатационните условия;
- неспазване на технологията за изпълнение - подготовка на основата, температурно-влажностен режим при полагането, технологията за самото полагане на слоевете на настилката, неспазване и неизпълнение на основните детайли за изпълнение на настилката;
- неправилна експлоатация и забавяне ремонта на повредените подови настилки.

...Всичко това ясно обуславя и причината инвеститора да търси квалифициран изпълнител,които е наясно със всички процеси и технологии при полагането на пода и не по малко при подготовката на старата повърхност.Бъдете сигурни че в наше лице ще намерите правилния изпълнител и доставчик за Вашия под.


© 2013 Дъглас България ЕООД

подове,епосидни,промишллени подови покрития,подове,поД,пОдОвЕ,епоксидни Подове,