drupal analytics

Дилатационни фуги - стабилизиране

Момент от диагностицирането след монтаж на фуговия стабилизатор.


Снимки след прилагане на иновативен метод за стабилизиране на бетонни подови покрития в зоната на привидната-дилатационната фуга.

Клиент: Тед Бед - "Матраци Тед:   - производствена база, разположена на разгъната площ от 24 хил. кв. м.

« назад към другите албуми