drupal analytics

За нас

Топлоизолация-Хидроизолация-Енергийна ефективност


"Дъглас България" ЕООД е частна Българска фирма създадена през 1999г. специализирана в доставката и монтажа на интегрирани топлоизолационни системи от всички видове,изграждане и ремонт на хидроизолационни покрития на покриви,доставка и монтаж на индустриални подови покрития.Нашите услуги са насочени както за нови,така също и към съществуващи строежи,саниране на промишлени сгради,саниране на жилищни блокове или отделни входове.

Друго перо в нашата дейност е насочено към корпоративните ни клиенти,за тях извършваме енергиен одит на промишлени предприятия,съоръжения и механизация,като изготвяме термографски анализи и предлагаме гарантирани икономии чрез последващо саниране на същите!Дъглас България ЕООД разполага със собствена материално техническа база необходима за всички предлагани от нас услуги,вписана е в Централния професионален регистър на строителя към Строителната Камара,Член на Националната Занаятчийска Камара.

Работим на конкурентни цени,на територията на цялата страна!